Videos

कानूनी साक्षरता कार्यक्रम २०१४

अधिवक्ता खगेन्द्र घर्ती क्षेत्रीसंगको कुराकानी

अधिवक्ता दुर्गा भुर्तेलसंगको कुराकानी

अधिवक्ता विनोद रोकासंगको कुराकानी

Tihar 2013

Deusi Bhailo 2013

Thank you from Prof.  Hari Koirala

Thank you speech from Mr. Shrestha

Dashain 2013

Dance: Poojan Paneru and Ganesh Pun

DJ

Teej, 2013 Connecticut, USA

Dance 1

Dance 2

Dance 3

Dance 4

Deusi 2012

Arjun Dahal and friends 1

Arjun Dahal and frienda 2

Deusi 2010

Deusi  fun 1

Bhana Bhana Bhaai ho…

Teej 2009

Dance