नेकोनको विधान – २०११

नेप्लीज एशोसिएसन अफ कनेक्टिकट (नेकोन) को विधान  प्रथम संशोधन I

कनेक्टीकट नेपाली समाज (नाकोन) को विधान

प्रथम संशोधन 

२०११

परिच्छेद १.  संस्थाको नाम र मुख्य कार्यालय

यस संस्थाको नाम कनेक्टीकट नेपाली समाज रहनेछ । यस संस्थाको कार्य सम्पादनका लागि मुख्य कार्यालय कनेक्टीकटराज्यको हार्टफोर्ड काउन्टीमा रहनेछ ।

परिच्छेद २ः संस्थाको उद्देश्य

यस संस्थाको उद्देश्य अमेरिका, विशेष गरी कनेक्टीकट राज्यमा, तथा नेपालमा रहेका नेपाली समाज माझ नेपाली संस्कृतीको जगेर्ना र विकास गर्ने रहनेछ ।

परिच्छेद ३. संस्थाको कार्यक्रमहरु

यस संस्थाले आफ्नो उद्देश्यपूर्ति गर्नका लागि देहाय वमोजिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछः

१. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुका साथ नेपाली चाडपर्व मनाउने ।

२. अमेरिकामा नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको विस्तार हुने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

३. नेपाल र नेपाली समाजको हितमा हुने गरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सहयोग जुटाउने ।

४. नेपाल र अमेरिकामा आइपर्ने दुःख विपत्ती तथा अन्य आपतकालीन सहयोगका लागि साधन स्रोत जुटाउने ।

५. समाज र सदस्यहरुको हितमा हुने गरी शिक्षामूलक र अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

१. कनेक्टीकट राज्यमा वैधानिक तवरले स्थायी बसोबास गर्ने अठार वर्ष माथिका नेपाली मूलका नेपाली तथा

अमेरिकी नागरिकहरु विना कुनै भेदभाव यस संस्थाको साधारण सदस्य हुनका लागि योग्य मानिनेछन् । संस्थाको कार्यकारी समितिले तोकेको ढांचामा फारम भरीे आवश्यक दस्तुर तिरी सदस्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

२. साधारण सदस्यता दुई आर्थिक वर्ष (जनवरी देखि डिसेम्बर) का लागि वहाल रहनेछ । सदस्यता जुनसुकै समयमा

समयमा प्राप्त गर्न सकिनेछ र सदस्यता प्राप्त गरे पश्चात् दोश्रो वर्षको डिसेम्बर ३१ मा वहाल समाप्त भएको

मानिनेछ । सदस्यता अविच्छिन्न रहनका लागि वहाल समाप्त भएको मितिले ३१ दिन (जनवरी ३१) भित्रमा

नवीकरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

३. साधारण सदस्यताको अतिरिक्त संस्थाले देहाय वमोजिमका सदस्यताको व्यवस्था गर्नेछः

क. आजीवन सदस्यः साधारण सदस्यता हरेक दुई वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको विकल्पमा यस

ख. विध्यार्थी सदस्यः नेपालबाट विध्यार्थी भिसामा प्रवेश गरी कनेक्टीकट राज्यभित्रमा विश्वविध्यालय तथा

ग. कनेक्टीकट नेपाली समाजको संगठित सदस्यताः यसै धारा ३ को (क) र (ख) बमोजिम सदस्यताको

विधानमा तोकिएको एकमुष्ट रकम जम्मा गरी आजीवन सदस्य बन्न सकिनेछ । आजीवन सदस्यहरुले

साधारण सदस्यको सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नेछन् ।

महाविध्यालयमा अध्ययनरत नेपाली नागरीकहरुले विध्यार्थी सदस्य बन्न सक्नेछन् ।

योग्यता नपुगेका तर नेपाली भाषा, संस्कृति प्रति लगाव राख्ने र नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न

चाहने नेपाली वा गैर नेपाली नागरीकहरुले तोकिएको फारम भरी यस संस्थाको संगठित सदस्यता

प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस विधानमा संगठित सदस्य भन्नाले यस दफा बमोजिमको सदस्य बुझिनेछ ।

४. सदस्यता शुल्क आवेदन फारम साथै संलग्न गर्नुपर्नेछ । निवेदन अस्विकृत भएको खण्डमा बाहेक संस्थामा प्राप्त

भएको सम्पूर्ण सदस्यता शुल्क संस्थाको सम्पति मानिनेछ र फिर्ता गरिने छैन । सदस्यता शुल्क अमेरिकी डलरमा

देहाय बमोजिम तोकिएको छः

क. साधारण सदस्य १५

ख. विध्यार्थी सदस्य १०

ग. आजीवन सदस्य ५००

घ. संगठीत सदस्य १५

५. संस्थाले आवश्यक ठानेको खण्डमा संस्थागत सदस्यता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । संस्थागत सदस्यताको लागि

ज्ञ

आवश्यक नियमहरु कार्यसमितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

६. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विशेष सहयोग पुराउने नेपाली वा गैर नेपाली नागरिकहरुका लागि संस्थाको

मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ । संस्थाको वहालबाला सदस्यले त्यस्ता व्यक्तिहरुको योगदानको पूर्ण

विवरण सहित मानार्थ सदस्यताको लागि कार्यसमिति समक्ष नाम प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । मनोनित व्यक्तिको

योगदान र भूमिकाको मुल्यांकन गरी कार्यसमिति तथा सल्लाहकार समितिको संयुक्त वैठकबाट दुईतिहाई

बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

७. सदस्यहरुले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्यः

क. सदस्यहरुले संस्थाको कामहरुमा स्वयंसेवकको रुपमा भाग लिनेछन् ।

ख. सदस्यहरुले संस्थाको विधानलाई पूर्ण रुपले अंगिकृत गर्नेछन् ।

ग. सदस्यहरुले समाजमा उदाहरणीय नैतिक आचरण पालन गर्नेछन् ।

घ. सदस्यहरुले संस्थाको गरीमा बढाउनका लागि व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा जिम्मेवारी लिनेछन् र

संस्थाको गरीमामा आंच आउने गरी कुनै काम गर्ने छैनन् ।

क. सदस्यहरुलाई समाजमा प्रचलित शिष्टाचार अनरुपको आदर सम्मान प्राप्त हुनेछ ।

ख. सदस्यहरुमा विना कुनै भेदभाव संस्थाको काममा स्वेच्छाले सहभागी हुने अधिकार रहनेछ ।

ग. आजीवन सदस्यहरु जहां रहे पनि विधानमा तोकिए बमोजिमको मताधिकार जीवन पर्यन्त पाउनेछन् ।

घ. धारा ७(क) मा जे उल्लेख गरिएको भए पनिः

अ. साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यले मात्र चुनावमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।

चुनावमा उम्मेदवार हुनका लागि भने कनेक्टीकट राज्यमा नै बसोबास भएको हुनुपर्नेछ ।

आ. संगठीत सदस्यले मताधिकार पाउने छैनन् तर संस्थाको विशेष कार्य सम्पादनका लागि गठीत

समिति वा उपसमितिहरुमा रहेर काम गर्न यस धाराले रोक लगाएको मानिने छैन ।

इ. विध्यार्थी सदस्यको मतदान गर्ने तथा अन्य उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुने अधिकार

सुरक्षित हुनेछ तर स्वयं उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् ।

क. कुनैपनि सदस्यले कार्यसमिति समक्ष लिखित रुपमा सूचित गरी सदस्यताबाट राजीनामा गर्न सक्नेछ ।

ख. साधारण सदस्य स्थायी रुपमा कनेक्टीकट बाट वाहिर बसोबास गर्न गएको खण्डमा साधारण सदस्यता

ग. कुनै सदस्यबाट संस्थाको गरीमामा आंच आउने कार्य भएको खण्डमा कार्यसमितिले विस्तृत विवरण

सूचना दर्ता हुन आएको मितिबाट सदस्यता स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । यसरी राजीनामा दिई अलग

भएको पूर्व सदस्यले पुनः सदस्य हुनको लागि न्युनतम ६ महिना (१८० दिन) व्यतीत गरेको हुनु पर्नेछ ।

व्यतीत भएको मानिनेछ । यस्तो सदस्यले अनुरोध गरेको खण्डमा साधारण सदस्यता वहाल रहने मिति

सम्मका लागि संगठीत सदस्यको रुपमा मान्यता दिइनेछ ।

सहित सदस्यताबाट निस्काशन गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रस्ताव कार्यसमितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ

बहुमतबाट निर्णय हुनेछ । उक्त सदस्यले दूई वर्ष व्यतित भई निस्काशन हुंदाको सम्पूर्ण अवस्थाहरुमा

सुधार आएको प्रमाण सहित आवेदन दिएको खण्डमा पुनः सदस्यता दिन सकिनेछ ।

१०. यस विधान संसोधन पारित भएको बखत बहाल रहेको पारिवारिक वा साधारण सदस्यता सदस्य भएको मितिले एक

वर्षसम्म मात्र वहाल रहेको मानिनेछ । तत्पस्चात नविकरण हुने सदस्यता यसै विधान अनुरुप गरिनेछ ।

संस्थाको कार्यकारिणी अधिकार भएको एक समितिलाई कार्यसमिति भनिनेछ । कार्यसमितिलाई छोटकरीमा कास उल्लेख

कार्यसमितिमा निम्न बमोजिमका १५ सदस्य तथा पदाधिकारीहरु रहनेछन् ।

सहसचिव (१)

कोषाध्यक्ष (१)

द्द

सहकोषाध्यक्ष (१)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष लाई संस्थाको पदाधिकारी मानिनेछ । विषय वा

प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा कार्यसमिति भन्नाले कार्यसमितिको सम्पूर्ण सदस्यहरु मानिनेछ ।

क. कार्यसमितिको चयन हरेक दुई वर्षमा हुनेछ ।

ख. कार्यसमितिका छ पदाधिकारी र सात सदस्यको चयन साधारण सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ ।

ग. बांकी दुई कार्यसमिति सदस्यको मनोनयन नवनिर्वाचित अध्यक्षले गर्नेछ । यस्तो मनोनयन सामान्यतया

घ. पदाधिकारीको चुनाव अप्रिल वा मे महिनामा हुनेछ ।

ड. कार्यसमितिको कार्यभार जुन १ मा शुरु भई दुई वर्ष रहनेछ । समयमा चुनाव हुन नसकी कार्यसमितिको

च. जुनसुकै परिवेशमा नया कार्यसमितिको चयन भएपनि कार्यसमितिको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी नहुने

छ. अध्यक्षमात्रको लागि लगातार बढीमा दुई कार्यकालको सीमा अवधि कायम हुनेछ । विगतमा दुई

ज. कार्यसमितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुले निर्वाचित अवधि भरि अवैतनिक रुपमा काम गर्नेछन् । तर संस्थाको

३. कार्यसमितिको दायित्व तथा जिम्मेवारीः कार्यसमितिको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क. संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्यहरुलाई जनमानसमा पुराउने ।

ख. हरेक वर्ष साधारण सभा गराउने ।

ग. महिनाको एक पटक कार्यसमितिको बैठक बस्ने । अन्य बैठकहरु आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

घ. संस्थाको नीति, कार्यक्रमहरु तय गर्ने तथा वार्षिक बजेट तर्जूमा गर्ने ।

च. साधारण सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।

छ. संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने ।

ज. नया कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था गर्ने ।

झ. संस्था संचालनका लागि आवश्य नियमहरु बनाउने र पालन गर्ने ।

ञ. विधानले व्यवस्था गरेका अन्य गतिविधिहरु संचालन गर्ने ।

४. कार्यसमितिको अधिकारः कार्यसमितिको देहाय बमोजिमको अधिकार रहनेछ ।

क. संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।

ख. यसै परिच्छेदको दफा ३ अनुसारको सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।

ग. यस विधानमा उल्लेखित समितिहरु तथा परिच्छेद ७ बमोजिमको उपसमितिहरुको नियुक्ति तथा

५. कार्यसमितिको कार्यविधी

अन्यथा उल्लेख भएबाहेक कार्यसमितिको निर्णयहरु दुई तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा सामान्य बहुमतबाट हुनेछ ।

गणपूरक संख्याको लागि न्युनतम पचास प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित भई अन्य सदस्यहरु प्रविधिको प्रयोग

गरी (अडियो वा भिडियो कन्फरेन्स) सोही समयमा उपस्थित हुन सक्नेछन्् । बैठकको निर्णयमा उपस्थितिको

स्पष्ट विवरण राखिनेछ ।

६. कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदीय जिम्मेवारी तथा अधिकार

क. अध्यक्षः अध्यक्षले संस्थाको नेतृत्व गर्नेछ तथा संस्था साधारण सभा वा कार्यसमितिको सबै बैठकहरुमा

कार्यभार समालेको ३० दिन भित्रमा हुनेछ र कार्यसमितिको सामान्य वहुमतबाट पारित गरिनेछ ।

गठन जुन १ पछि हुन गएमा नया कार्यसमितिले निर्वाचित घोषणा भए लगत्तै कार्यभार समाल्नेछ ।

गरी मे ३१ मा समाप्त हुनेछ ।

कार्यकाल व्यतित गरेको अध्यक्षले भविष्यमा सोही पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

कामको सिलसिलामा भएको खर्चको फांटबारी पेश गरी सोधभर्ना लिनका लागि यो धारा वाधा हुनेछैन ।

संयोजन गर्ने ।

ख. उपाध्यक्षः उपाध्यक्षले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि सहयोगी भूमिका गर्नेछ तथा अध्यक्षको

ग. सचिवः सचिवले संस्थाको साधारण सभा तथा कार्यसमितिको बैठकहरु संचालन गर्नेछ । सचिवले हरेक

अध्यक्षता गर्नेछ । संस्थाको सम्पूर्ण गतिविधिहरुको निरीक्षण तथा निर्देशन गर्ने काम अध्यक्षको हुनेछ ।

अध्यक्षले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गर्नेछ ।

अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गरी आएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।

बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डा तथा निर्णयहरुको लगत राख्नेछ । संस्थाको सदस्यहरुले अनुरोध गरेको खण्डमा

सम्पूर्ण बैठकहरुको विवरण उपलब्ध गराउनेछ । कार्यसमितिको निर्णयहरु सदस्यहरुलाई जानकारी दिने

घ. सहसचिवः सहसचिवले सचिवको काममा सरसल्लाह र सहयोग पुराउनेछ । सचिवको अनुपस्थितिमा

ड. कोषाध्यक्षः कार्यसमितिले तोकिए बमोजिम संस्थाको आर्थिक हिसाब किताब राख्ने काम कोषाध्यक्षले

काम सचिवले गर्नेछ । कार्यसमितिले तोकेको अन्य कामहरु सचिवले गर्नेछ ।

सचिवले गरिआएको जिम्मेवारी सहसचिवले लिनेछ ।

गर्नेछ । कोषाध्यक्षले संस्थाको सम्पूर्ण आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नेछ र कार्यसमितिको निर्देशन

बमोजिम आर्थिक प्रतिवेदनहरु तयार गर्नेछ । कोषाध्यक्षले संस्थाको साधारण तथा अन्य सदस्यहरुको

अध्यावधिक रेकर्ड राख्नेछ ।

अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षले गरिआएको जिम्मेवारी सहकोषाध्यक्षले लिनेछ ।

बमोजिमका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।

आआफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार निहित रहनेछ ।

च. सहकोषाध्यक्षः सहकोषाध्यक्षले कोषाध्यक्षको काममा सरसल्लाह र सहयोग पुराउनेछ । कोषाध्यक्षको

छ. सदस्यहरुः कार्यसमितिका सदस्यहरु सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा कार्यसमितिबाट तोकिए

ज. यस धाराको दफा (क) देखि (च) सम्म उल्लेख गरिएका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा

९. कार्यसमिति सदस्यहरुको राजीनामा, वर्खास्त तथा पद रिक्तता

क. कार्यसमिति सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा १५ दिनको अग्रिम सूचना दिई राजीनामा दिन

ख. लगातार तीन पटक सम्म विना सूचना वा कार्यकारी अध्यक्षको स्वीकृति वेगर कार्यसमितिको नियमित

ग. कार्यसमिति सदस्यले परिच्छेद ४ बमोजिम साधारण सदस्यता बहाल नरहेको खण्डमा कार्यसमिति बाट

घ. कुनै कार्यसमिति सदस्यले आफ्नो पदीय दायित्व वहन नगरेको लागेमा कार्यसमितिले उक्त सदस्यलाई

ड. सामान्यतया कार्यसमिति सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा यसै परिच्छेदको दफा ६ र ७ मा उल्लेख भए

च. कार्यसमितिका एक तिहाइ सदस्यले सामुहिक राजीनामा दिएमा वा एक एक गरी एक तिहाइ भन्दा बढी

छ. कार्यसमितिका दुई तिहाइ सदस्यले सामुहिक राजीनामा दिएमो खण्डमा कार्यसमिति विघटन भएको

सक्नेछ । अध्यक्षले सोही बमोजिम सल्लाहकार समितिको संयोजक समक्ष राजीनामा दिनेछन् ।

बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यलाई कार्यसमितिबाट निस्काशन गर्न सकिनेछ ।

मुक्त भएको मानिनेछ ।

पदबाट निलम्बन वा निश्कासन गर्न सक्नेछ । पर्याप्त प्रमाण सहित कार्यसमितिको कुनै पनि सदस्यले

यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले छलफल गरी

प्रथम पटक ३० दिनको निलम्बनको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ । ३० दिन व्यतित गरीसकेपछिको

नियमित बैठकमा उक्त सदस्यको पुनः मुल्यांकन गरी निलम्बन फुकुवा तथा निश्कासनको निर्णय

लिइनेछ । निलम्बन वा निश्काशनको निर्णय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकमा दुई

तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट हुनेछ ।

अनुसार कार्यभार विनियोजन हुनेछ ।

सदस्य पदमुक्त भएको खण्डमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः

अ. कार्य अवधि ६ महिना भन्दा बढी भएको खण्डमा सदस्यहरुको विशेष अधिवेशन बोलाई रिक्त

पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

आ. कार्य अवधि ६ महिना भन्दा कम भएको खण्डमा सल्लाहकार समिति समेतको मत गणना गरी

कार्यसमितिले यथावत काम गर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा लिइने कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिबाट

हुनेछ ।

मानिनेछ र यस विधानको परिच्छेद ६ मा उल्लेख भए अनुसारको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

यस संस्थाको गतिविधिमा योगदान पुराउनका लागि देहाय बमोजिमको एक सल्लाहकार समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुलाई सल्लाहकार भनिनेछ ।

१. सल्लाहकार समितिको उद्देश्य र भूमिका संस्थाको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यसमितिको सहयोगीको

रुपमा हुनेछ । कार्यसमितिको सहमतिमा संस्थाको दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउने कार्यमा सल्लाहकार समितिको

विशेष भूमिका रहनेछ । सल्लाहकार समितिले आफ्ना अल्पकालीन सुझाव, सल्लाह तथा दीर्घकालीन योजनाहरु

कार्यसमिति मार्फत पेश गर्नेछ ।

२. सल्लाहकार समितिको गठन विधिः

द्ध

क. सल्लाहकार समितिमा जम्मा छ जना सल्लाहकारहरु हुनेछन् । संस्थाको कार्यसमितिको निवर्तमान

ख. सल्लाहकार समितिका बांकी पांच सदस्यहरु कार्यसमितिको विशेष चयनमा हुनेछ । निवर्तमान अध्यक्षले

ग. सल्लाहकारको छनौट कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको ३० दिन भित्रमा हुनेछ । सल्लाहकारहरुको

घ. सल्लाहकारहरुको कार्यकाल जुलाई १ मा शुरु भई दुई वर्षको हुनेछ । नया कार्यसमितिले आवश्यकता

ड. कार्यसमितिले समाजमा उदाहरणीय चरीत्र भएको, संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि पर्याप्त भूमिका

अध्यक्ष एक कार्यकालको लागि मात्र यस समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।

सल्लाहकारको रुपमा एक कार्यकाल व्यतित गरिसकेको अवस्थामा वा निवर्तमान अध्यक्ष संस्थाको

सदस्य नरहेमा सम्पूर्ण (छ जना) सदस्यहरु कार्यसमितिको चयनमा नियुक्त हुनेछन् ।

नियुक्ति कार्यसमितिको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ । कार्यसमितिले सल्लाहकार सदस्य मध्येबाट बरिष्ठ

एकजनालाई प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा छनौट गर्नेछ ।

महसुस गरेको खण्डमा सल्लाहकारहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

खेल्न सक्ने संस्थाको बुद्धिजीवी सदस्यहरु मध्येबाट सल्लाहकारहरुको चयन गर्नेछ । सामान्यतया

दीर्घकालीन रुपमा (आगामी दुई वा बढी वर्ष) स्थानीय इलाकामा बसोबास गर्ने सम्भावना भएका

सदस्यहरु सल्लाहकार हुनका लागि योग्य मानिनेछन् ।

च. सल्लाहकारमा नियुक्त हुने सदस्य अमेरिकी नागरिक वा स्थायी आवासीय नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।

३. सल्ल्ँँहकारहरुको कर्तव्य र अधिकारहरुः

क. सबै सल्लाहकारहरुले वर्षको कम्तिमा दुई पटक कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी हुनेछन् । यस्तो

ख. सबै सल्लाहकारहरु नाकोन समुदाय र यसका विभिन्न कृयाकलापहरुमा सकृय सहभागी हुनेछन् ।

घ. सल्लाहकार समितिको बैठक कम्तिमा वर्षको दुई पटक बस्नेछ । यस्तो बैठकको उद्देश्य नाकोन

बैठकमा सहभागी भएको अवस्थामा कार्यसमितिमा मतदान हुन गएमा कार्यसमिति सदस्य सरह

मताधिकार हुनेछ ।

कार्यसमितिले उपयुक्त लागेमा एक वा बढी सल्लाहकारहरुलाई सल्लाहकारको सहमतिमा विशेष

कामका लागि नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

समुदायमा भए गरेका कृयाकलापहरु तथा कार्यसमितिको समग्र कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुनेछ ।

सल्लाहकार समितिले कार्यसमितिको व्यक्ति विशेष तोकेर मुल्यांकन गर्ने छैन ।

ड. सल्लाहकार समितिले विभिन्न समयमा कार्यसमिति समक्ष कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

च. कार्यसमितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुले स्वैच्छिक राजीनामा दिई वा समयमा कार्यसमितिको चुनाव हुन

छ. धारा च बमोजिम सल्लाहकार समिति सकृय भएको अवस्थामा प्रमुख सल्लाहकारले अध्यक्ष वा

ज. सल्लाहकार समिति संस्थाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अंग मानिनेछ । सल्लाहकार समिति सदस्यले

नसकी वा अन्य परिस्थितिबश कार्यसमितिको विघटन हुन पुगेमा सल्लाहकार समितिले संस्थाको

पदाधिकारीको रुपमा यस विधानले तोके बमोजिम अर्को कार्यसमिति गठन हुने समय सम्मका लागि

संस्थाको कानुनी तथा राजस्व सम्बन्धी दायित्व लिएर कार्यवाही अगाडि बढाउने छ ।

अ. हरेक सल्लाहकार अमेरिकी केन्द्रीय वा राज्यस्तरीय कानुनहरुको पालन गर्दै नाकोनको आर्थिक

तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नेछन् ।

आ. सल्लाहकार समितिको प्रमुख कर्तव्य तीन महिना भित्रमा नया कार्यसमितिको निर्वाचन गराई

कार्यभार सुम्पने हुनेछ । केन्द्रीय वा राज्यस्तरीय नियम कानुनहरुको पालन गर्ने अवस्था वाहेक

संस्थाको अन्य विषयहरुमा निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकार सल्लाहकार समितिमा रहने छैन ।

यस्तो अधिकार नया गठन हुने कार्यसमितिमा निहित रहनेछ ।

इ. माथि ३(आ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संस्थाको नियमित चुनाव हुने समय ६

महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा सल्लाहकार समितिले नियमित समयमा चुनाव हुने गरी

पूर्ण अधिकारका साथ काम कारवाही अगाडि बढाउनेछ ।

संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

कार्यसमितिमा रहेर सेवा गर्न चाहेको खण्डमा सल्लाहकार पदबाट मुक्त भई कम्तिमा एक वर्ष व्यतित

गरेपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

३. सल्ल्ँँहकारको राजीनामा, वर्खास्ती तथा पदपूर्तिः

क. सल्लाहकारहरुले कार्यसमितिको अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा पन्ध्र दिनको अग्रिम सुचना दिई

सल्लाहकार समितिबाट राजीनामा दिन सक्नेछन् ।

ख. संस्थाको साधारण सदस्य नरहेको अवस्थामा सल्लाहकार समितिबाट मुक्त भएको मानिनेछ ।

ग. कुनै सल्लाहकारले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको लागेमा कार्यसमितिको कुनै पनि सदस्यले

घ. राजीनामा वा वर्खास्तगी कुनै तवरले सल्लाहकार समिति सदस्यको पद रिक्त हुन आएको खण्डमा

प्रमाण सहित कार्यसमिति समक्ष नीज सल्लाहकारको वर्खास्तगीको प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । यदि

कार्यसमितिको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा त्यस्तो सल्लाहकारलाई

पदमुक्त भएको मानिनेछ ।

कार्यसमितिले निवर्तमान सल्लाहकारको बांकी कार्यकालसम्मका लागि नयां सल्लाहकारको नियुक्ति गर्नेछ ।

संस्थाको विभिन्न कृयाकलापहरु निर्विवाध सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न समिति, उपसमिति बनाउने

अधिकार कार्यसमितिमा निहित हुनेछ । यस्ता समितिहरुले विधानको अधिनमा रहेर कार्यसमितिले तोकेको ढांचामा काम

यस संस्थाको आर्थिक वर्ष अवधि हरेक वर्ष जनवरी १ मा शुरु भई डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुनेछ ।

परिच्छेद ९ः साधारण सभा तथा बैठकहरु

१. वर्षको एक पटक संस्थाको सम्पूर्ण सदस्यहरुको साधारण सभा हुनेछ ।

२. साधारण सभाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ः

क. कार्यसमितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारीत गर्ने

ख. कार्यसमितिले प्रस्तुत गरेको विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने

ग. कार्यसमितिले प्रस्ताव गरेको नया बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने

३. कार्यसमितिले प्रस्ताव गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा नया निति, कार्यक्रम र बजेट सभामा उपस्थित सदस्यको

सामान्य बहुमता बाट पारित हुनेछ ।

४. विधान संसोधन प्रस्तावको निर्णय उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाइ मतबाट पारित गरिनेछ ।

५. कार्यसमितिको नियुक्तिका लागि नियमित साधारण सभाको समयमा वा विशेष अधिवेशन आह्वान गरी चुनाव

६. साधारण सभाको लागि न्युनतम तीन साता अघि र विशेष अधिवेशनको लागि न्युनतम एक साता अघि बढी

भन्दा बढी सदस्यहरुको पहुंच हुने गरी एक भन्दा बढी माध्यमहरु (फोन, इमेल, आधिकारिक वेभसाइट) को

प्रयोग गरी सूचित गरिनेछ ।

७. साधारण सभा वा विशेष अधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । अन्यथा उल्लेख भए बाहेक निर्णय

भएको मितिबाट लागू भएको मानिनेछ ।

८. साधारण सभा वा विशेष अधिवेशनबाट पारित निर्णय कार्यसमितिले सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई इमेल, आधिकारिक

वेभसाइट वासंस्थाको मुखपत्र मार्फत जानकारी गराउनेछ ।

परिच्छेद १०. कार्यसमितिको चुनाव

१. निर्वाचन समितिको लागि साधारण सदस्यहरु मध्येबाट योग्य सदस्यहरुको नामावली कार्यसमिति र सल्लाहकार

समितिको संयुक्त बैठकमा प्रस्ताव हुनेछ । यस्तो प्रस्ताव उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिको निर्णयबाट तीन

सदस्यीय निर्वाचन समितिको गठन गरिनेछ । कुनै सदस्यले निर्वाचन समितिमा बसी सेवा गर्न अस्विकार गरेको

खण्डमा संयुक्त समितिको अर्को बैठक तत्काल बसी बैकल्पिक सदस्यको चयन गर्नेछ ।

२. नया कार्यसमितिको निर्वाचन मिति कार्यसमितिको बैठकबाट न्युनतम ३० दिन अघि पारित भई घोषणा हुनेछ ।

निर्वाचन मितिको घोषणा संगै निर्वाचन समितिको घोषणा गरिनेछ ।

३. निर्वाचन समितिको अध्यक्षता समितिको आफ्नै छलफल र सहमतिमा छानिनेछ । निर्वाचन समितिले यस

विधानसंग नबाझिने हदसम्म स्वतन्त्र रही गठन भएको ७ दिन भित्रमा निर्वाचन प्रकृयाको चयन गरी निर्वाचन

कार्य तालिका प्रकाशन गर्नेछ ।

४. निर्वाचन कार्यतालिकाको प्रकाशन संगै परिच्छेद ५ मा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यसमितिका निर्वाचित

पदहरुको लागि उम्मेदवारीको आह्वान हुनेछ । परिच्छेद ४ मा उल्लेख भए बमोजिम योग्य ठहरिएका

उम्मेदवारहरुले निर्वाचन समितिले तोकिएको प्रकृया पुरा गरी उम्मेदवारी दखिला गर्नेछन् ।

५. निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारहरुले तोकिएको दस्तुर बुझाइ मनोनयन फारम भर्नेछन् । उम्मेदवारीको

लागि एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकको हस्ताक्षर हुनु पर्नेछ । संस्थाको निर्वाचन सम्बन्धी सामान्य

व्ययभार कम गर्नका लागि फारम दस्तुर फिर्ता नहुने गरी अमेरिकी डलर २५ तोकिएको छ ।

६. निर्वाचनमा मतदाता हुनको लागि निर्वाचन मितिले ३० दिन अघि सदस्यता लिएको वा नवीकरण गरिसकेको हुनु

पर्नेछ । निर्वाचन समितिको घोषणा भएको लगत्तै सचिवले सदस्यहरुको अध्यावधिक विवरण निर्वाचन समितिलाई

७. मतदाताहरुको सूसुचित हुन पाउने अधिकारको पालना गर्दै निर्वाचन समितिले निर्वाचनको २१ दिन अघि प्रथम

मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

८. निर्वाचन समितिले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउनेछ तथा निष्पक्ष रुपमा चुनाव सम्पादन र मत

गणना गरी निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

९. कार्यसमितिको चयन गोप्य मतदानको प्रकृयाबाट हुनेछ र तोकिएको पदमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने

उम्मेदवारलाई क्रमशः विजयी घोषणा हुनेछ ।

१०. दुई वा बढी उम्मेदवारको सबैभन्दा धेरै तर बराबरी मत प्राप्त भएको खण्डमा सो मत प्राप्त गर्ने

उम्मेदवारहरुको मात्र गोला प्रथाबाट विजयी घोषणा गरिनेछ ।

११. निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको हुनेछ ।

परिच्छेद ११ः संस्था विघटन, सम्पति वेचविखन तथा लिलाम

१. सम्पति बेचविखनः संस्थाले दीर्घकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अतिरिक्त सामग्रीहरु कार्यसमितिले निर्णय

गरी बेचविखन गर्न सक्नेछ । यस्तो बेचविखनबाट प्राप्त रकम संस्थाको आम्दानीको रुपमा निक्षेप गरिनेछ ।

यस्तो रकम संस्था संस्थालनका लागि मात्र खर्च गरिनेछ ।

२. संस्था विघटनः प्रचलित केन्द्रीय तथा राज्यस्तरीय नियम कानुनको अधिनमा रही कुनै पनि समय संस्था विघटन

गर्न सकिनेछ । संस्थाको ३५ प्रतिशत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित वा कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको

संयुक्त बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट यस्तो प्रस्ताव पेश हुन आएको खण्डमा कार्यसमितिले सम्पूर्ण सदस्यहरुको

विशेष भेला डाकी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाइ मतबाट पारित

गरिनेछ तर यस्तो संख्या तत्काल बहाल रहेका साधारण सदस्यहरुको ५१ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

३. संस्था विघटन हुन गएको परिस्थितमा संस्थाको बुझाउनु पर्ने खर्च तथा दायित्वको हिसाब चुक्ता गरी बांकी

रहन आएको रकम आन्तरिक राजस्व विभागको नियम ५०१(अ)३ अनुसार दर्ता भई नाकोन को समानान्तर

उद्देश्यले संचालन भएका एक वा बढी संस्थाहरुलाई प्रदान गरिनेछ । विधिवत संस्था विघटन भइसके पछि

सम्पूर्ण सदस्यहरु प्रतिको दायित्व समाप्त हुनेछ ।

परिच्छेद १२ः राजनितिक कार्यक्रमहरुमा असहभागिता

यस संस्था कुनैपनि राजनितिक गतिविधिहरुबाट अलग रहनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागको नियम ५०१(ज) मा उल्लेख

भए अनुसारको गतिविधि बाहेक कुनै पनि प्रोपागण्डा तथा प्रचलित नियम कानुनलाई प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रमहरु

संचालन गरिने छैनन् । संस्थाको तर्फबाट कुनै राजनितिक उम्मेदवारको तर्फदारी गरी सहमति, प्रचार प्रसार, प्रकाशन

तथा अन्य गतिविधिहरु गरिने छैन ।

१. संस्थाको कुनै पनि साधारण सदस्यले लिखित रुपमा विधानको धारा उपधारा किटान गरी संसोधनको प्रस्ताव

कार्यसमिति समक्ष पेश गर्नसक्नेछ । कार्यसमितिले सामान्य छलपछि संसोधन प्रस्ताव प्रासंगिक छ भन्ने लागेमा

संसोधन प्रकृया अगाडि बढाउनेछ ।

२. सामान्यतथा तीन वा सोभन्दा बढी परिच्छेद प्रभावित हुन सक्ने खण्डमा कार्यसमितिले पांच सदस्यीय विधान

परिमार्जन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिले १५ दिन भित्रमा आफ्नो सुझाव कार्यसमिति समक्ष पेश गर्नेछ ।

३. कार्यसमितिले छलफल गरी उपयुक्त संसोधन प्रस्ताव आगामी साधारण सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

साधारण सभाको नियमित वैठक तीन महिना भन्दा पर रहेको अवस्थामा कार्यसमितिले तीन महिना भित्रमा

सम्पूर्ण सदस्यहरुको विशेष भेला डाकी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

४. निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने ७ दिन अगाडि संसोधन प्रस्तावको एक प्रति सदस्यहरुको पहुंच हुनेगरी संस्थाको कार्यालय र संस्थाको आधिकारिक वेव साइटमा उपलब्ध गराइनेछ ।

५. विधान संसोधन प्रस्ताव साधारण सभामा उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनेछ ।

६. निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको संसोधन प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रस्तावमा अन्यथा उल्लेख भएबाहेक पारित भएको मितिबाट लागू हुनेछ ।

७. पारित भई लागू हुने संसोधित विधानको एक प्रति संस्थाको कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ । परिमार्जित धारा तथा उपधाराहरु उल्लेख गरी विधान संसोधनको सूचना संस्थाको मुखपत्र मार्फत् जानकारी गराइनेछ ।

८. विधान संसोधन पारित भएको बखत संचालनमा रहेका समिति, उपसमितिहरु यसै विधान अनुरुप गठन भएको मानिनेछन् । तोकिएको जिम्मेवारी सकिएपछि वा कार्यसमितिको नया निर्णयबाट यस्ता समिति, उपसमितिहरु विघटन भएको मानिनेछ ।